Перейти до вмісту

Умови користувальницької угоди

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖІ ТОВАРІВ

Даний договір, адресований споживачам і є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, предмет та умови якого вказані у відповідному розділі сайту https://shalenna.pro/umovy-korystuvalnytskoyi-uhody/. Споживач, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору (далі – Договір) про наступне:

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є договором публічної оферти, його умови однакові всім Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець).
1.2. В разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Продавця, споживач стає Покупцем.
1.3. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, у випадку, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Продавцем своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також отримання рахунків, актів та інших документів.

2. Терміни та визначення
2.1. Продавець – Шалена Антоніна Петрівна (фізична особа).
2.2. Товар – опублікований на сайті http://shalenna.pro/ перелік цифрових (електронних) товарів, за якими вказується ціна, назва та опис товару. Також товар може супроводжуватись його зображенням.
2.3. Покупець — дієздатна фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, одержує інформацію від Продавця, яка розміщує Замовлення на купівлю Товарів, які представлені на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа/фізична особа-підприємець.
2.4. Замовлення – оформлена та розміщена заявка Покупця на купівлю Товарів, адресована Продавцю.
2.5. Сайт Інтернет-магазину – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, та програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташовані в мережі Інтернет за адресою http://shalenna.pro/

3. Предмет договору
3.1. Продавець зобов’язується на умовах та у порядку, визначених цим договором продавати Товар на підставі Замовлення, оформленого Покупцем на сайті Інтернет-магазину, а Покупець зобов’язується на умовах та у порядку, визначених цим договором, купувати Товар та оплачувати його вартість.
3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не перебуває у спорі, під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.
3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей договір не є фіктивним, уявним правочином, угодою, що здійснюється під впливом насильства чи обману.
3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулює сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України та зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього договору та реалізації товару.
3.5. Покупець приймає умови цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку “Оформити замовлення”, що означає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору та згоду з його умовами. Надалі заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Продавця будь-якої відповідальності за невиконання умов цього договору та залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

4. Правила роботи із сайтом
4.1. Покупець може переглядати зміст сайту http://shalenna.pro/, оформляти Замовлення, а також користуватись іншими його сервісами.
4.2. При оформленні замовлення Покупець вводить такі дані:
• ПІБ
• Номер телефону
• Адреса електронної пошти
4.3. Покупець зобов’язується надати відповідну дійсності, точну та повну інформацію про себе. Продавець не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що залишається Покупцем під час реєстрації та здійснення Замовлення.
4.4. Продавець має право відмовити Покупцю в оформленні Замовлення, якщо у нього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані, а також за умови недобросовісної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору або ін.).
4.5. Заборонено використовувати сайт http://shalenna.pro/ у протизаконній та забороненій діяльності. Покупці погоджуються дотримуватися законів України та норм поведінки, прийнятих у мережі Інтернет, а саме, але не обмежуючись: розміщенням на сайті http://shalenna.pro/ матеріалів екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає та/або обмежує честь, гідність та/ або ділову репутацію третіх осіб та порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Продавця.

5. Порядок оформлення Замовлення
5.1. Покупець оформлює Замовлення на сайті http://shalenna.pro/ самостійно, шляхом додавання обраних Товарів до віртуального кошика та натискаючи кнопку “Купити”.

6. Ціна та порядок оплати
6.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на сайті Інтернет-магазину. Ціна Замовлення визначається шляхом складання ціни всіх включених до Замовлення Товарів та ціни доставки, яка дорівнює сумі, що підлягає оплаті, що вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.
6.2. Ціна договору дорівнює ціні Замовлення. Сума замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товару.
6.3. Покупець здійснює оплату Товару згідно Замовлення. Покупець самостійно обирає один із таких способів оплати:
• Безготівковий розрахунок;
• за допомогою електронних платіжних систем;
6.4. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті Росії (російський рубль).
6.5. Замовлення вважається сплаченим з моменту надходження оплати на розрахунковий рахунок Продавця або його представника. Факт оплати Замовлення засвідчує згоду Покупця з умовами цього договору.
6.6. Надсилання Замовлення Продавцем виконується після повної оплати Товару.
6.7. Ціна Товару, що вказана на сайті http://shalenna.pro/, може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміни не підлягає.

7. Умови повернення
7.1. Цифрові (електронні) Товари, представлені на сайті http://shalenna.pro/, після оплати не підлягають поверненню.

8. Обов’язки продавця
8.1. Надавати правдиву інформацію про Товари та ціни на них.
8.2. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

9. Обов’язки Покупця
9.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію при оформленні замовлення на сайті http://shalenna.pro/.
9.2. Оплачувати Товар, згідно Замовлень, за вказаною ціною.

10. Права Покупця
10.1. Вимагати повернення оплати Товару у разі неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.
10.2. Внести зміни до Замовлення до оплати.

11. Відповідальність сторін
11.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, замовлених на сайті http://shalenna.pro/.
11.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань за цим Договором у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.
11.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
11.4. Продавець та/або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком таких непереборних обставин як: війна чи воєнні дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, акти чи дії органів державної влади, зміна митних правил , обмеження імпорту та експорту, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону та надає документи, що підтверджують наявність таких обставин, видані уповноваженими на це органами.

12. Конфіденційність та захист персональних даних
12.1. Надаючи свої персональні дані на сайті http://shalenna.pro/ при оформленні Замовлення, Покупець дає свою добровільну згоду на обробку та використання своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди.
12.2. Продавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, що надаються Продавцем, у тому числі за допомогою автоматизованої обробки персональних даних.
12.3. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію.
12.4. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

13. Інформаційні повідомлення
13.1. Оформляючи замовлення на сайті http://shalenna.pro/, Покупець надає Продавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Продавця, що діють на підставі договору з Продавцем, за допомогою служб електронної пошти.
13.2. У будь-який момент Покупець має право відмовитися від отримання такої розсилки, написавши повідомлення про контакти, вказані на сторінці http://shalenna.pro/kontakty.

14. Правила використання матеріалів, розміщених на сайті http://shalenna.pro/
14.1. Сайт http://shalenna.pro/ містить матеріали, які охороняються законом, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення.
14.2. Весь зміст сайту http://shalenna.pro/ охороняється законодавством України.
14.3. Покупець не має права використовувати матеріали, розміщені на сайті http://shalenna.pro/, як-от: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу чи поступці, створювати похідні продукти та ін.

15. Інші умови
15.1. Цей договір укладено на території України та діє в рамках законодавства України.
15.2. Недійсність будь-якого пункту чи частини цього договору не веде до недійсності договору загалом.
15.3. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі не досягнення врегулювання спірного питання, Покупець або Продавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.
15.4. Продавець має право вносити зміни до тексту цього договору на власний розсуд у будь-який момент та без попереднього повідомлення Покупців. Актуальна (чинна) редакція договору завжди доступна на сайті Інтернет-магазину.
15.5. Відсутність підписаного між Продавцем та Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, у разі проведення за ним фактичної оплати Покупцем, не є підставою для визнання цього Договору не укладеним. Проведення оплати відповідно до зробленого Замовлення на сайті Інтернет-магазину вважається акцептом Покупця (відповідно до ст. 642 та гол. 54 Цивільного кодексу України) та є моментом набрання чинності Договором.
15.6. У разі виникнення претензій Споживач повинен звернутися до Служби підтримки Продавця, використовуючи контакти на сторінці http://shalenna.pro/kontakty.